Борбата с изпирането на пари като предизвикателство пред съвременната финансова система

Очакваме ви на 04.05.2015 г. от 19 ч. в зала 433 на Икономически университет – Варна.
Своя опит от практиката ще представи гл. ас. д-р Недялко Вълканов – преподавател в Катедра “Финанси” на ИУ-Варна.