Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

Конкурс за стипендия “Дамян Балабанов”

15 November 2016

Стипендията е в размер на 300 лева месечно и се изплаща за деветте учебни месеца.
Право на участие имат студенти, които се обучават
– редовна форма по икономически специалности във висши учебни заведения в България;
– имат завършен най-малко ІІІ курс;
– успех от цялото следване не по-малко от много добър (5.00).
До 15 ноември 2016 г. кандидатите представят:
1. Информационна карта може да бъде изтеглена от тук infokarta Balabanov.doc
2. Уверение за записан зимен семестър на учебната 2016/2017г. с посочен в него общ успех от следването или академична справка;
3. Есе на тема “ЕЦБ – политика на отрицателни реални лихви. Какво цели и какво отражение дава тя върху реалния и върху финансовия сектор?”в размер до 5 страници (1800 знака на страница).
Забележка:
Ползването или позоваването на чуждо мнение, знание, анализ или компетенция без ползването на адекватна референция към източника е сериозно нарушение на авторските права. Всички кандидати, за които бъде установено, че са ползвали неавторски материал в техните есета, без съответните референции, ще бъдат автоматично дисквалифицирани.
Есета, изпратени след установения срок или неотговарящи на изискванията, няма да бъдат проверявани.
Документите и есето ( на хартиен и електронен носител ) се изпращат по пощата на адрес: София 1000 , ул. „Фритьоф Нансен” № 9, ОББ, за фондация “Атанас Буров”, за конкурса за стипендия “Дамян Балабанов”.
Документи, изпратени по електронна поща, няма да бъдат приемани.
Краен срок за получаване на документите – 17.00 ч. на 15 ноември 2016 г.

Критериите за оценка на есето:
– идентифициране, пълнота на въвеждане и коментиране на ключовите проблеми – 20 точки;
– самостоятелност на изложението- 20 точки;
– убедителност на изложението – 20 точки;
– оригиналност на стила и подхода- 10 точки;
– виждане на развитието на коментираната проблематика- 10 точки.

В периода   1 -10 декември 2016 г. с кандидатите, чиято оценка на есето е най-малко 50 точки, ще се проведе събеседване в София.
За дата, часа и мястото на събеседването кандидатите ще бъдат уведомени по електронна поща.
На събеседването ще бъдат оценявани умението за защита на основните авторски тези в есето; самостоятелното и аналитично мислене; плановете за професионална реализация след завършване на образование и преминатите практически стажове.
Общият резултат на кандидатите ще се изчислява като сума от броя на точките от есето и от събеседването.
Одобреният за стипендия кандидат ще бъде обявен в www.atanasburov.org, секция “Конкурси” след 15 декември 2016.

Organizer

Фондация “Атанас Буров”
Email:
fnburov@ubb.bg
Website:
http://www.atanasburov.org/

Venue

Фондация “Атанас Буров”
ул. „Фритьоф Нансен” № 9
София , 1000 Bulgaria
+ Google Map
Phone:
02-811 3633; 02-811 3634
Website:
http://www.atanasburov.org/