Управителен съвет

Изпълнителният орган на Клуб “Финанси”.