На 10.03.2018 г. се проведе третото издание на Националното състезание “Открий в ИУ-Варна…”. Състезанието, организирано от Клуб “Финанси” към едноименната катедра от Икономически университет – Варна и Професионална гимназия по икономика “Д-р Иван Богоров” – Варна, предостави възможност на 115 ученици от 11 и 12 клас на средните общообразователни училища и профилираните гимназии в страната за творческа изява, работа в динамични условия и конкуренция. В първия етап на състезанието учениците решаваха тест с въпроси от областите български език и литература, математика, география, история, както и въпроси за Икономически университет – Варна.

Най-добре представилите се на теста участници сформираха 16 отбора, с които продължиха във втория етап от надпреварата – решаване на казус и презентация пред жури. Въпреки предизвикателството да работят с непознати хора, всички ученици показаха много добри умения и представиха своите креативни решения. Всички ученици получиха сертификати за участие, а доц. д-р Д. Рафаилов награди заелите призови места с медали, книги и специални грамоти от катедра “Финанси”.