Национално състезание “Открий в ИУ-Варна…” – от идея до резултати

На 25 март 2016 г., академичното ръководство на Икономически университет – Варна връчи награди на победителите в уникалното националното ученическо състезание “Открий в ИУ-Варна…”. Заелите първите три призови места получиха право на прием в избрана от тях специалност и освобождаване от семестриална такса за определен период.

Състезанието, организирано от ИУ-Варна и ПГИ “Д-р Иван Богоров” със съдействието и подкрепата на катедра “Финанси” и Клуб “Финанси”, предостави възможност на 177 ученици от 11 и 12 клас на средните общообразователни училища и профилираните гимназии в страната за творческа изява, работа в динамични условия и конкуренция. Участниците сформираха 63 отбора от по 2-ма и 3-ма участника, които успешно преминаха през три междинни мисии, целящи да извадят наяве скрити и неподозирани от тях самите способности.

Журито, в състав: доц. Д. Рафаилов- преподавател в ИУ – Варна, Гергана Димитрова – председател на Клуб “Финанси” и Пламена Паламарова – „Специалист Маркетинг и реклама“ в Ardes.bg, оцени участниците и награди 37 от тях по точкова система, по предварително зададени критерии.

В обръщението си към всички ученици ректорът на университета проф. д-р Пламен Илиев изказа задоволството си от големия брой участници в състезанието и отправи покана към тях за избор на Икономически университет – Варна като най-добра възможност за обучение. Отбеляза предимствата на университета като лидер в сферата на икономическото образование, като модерен, иновативен и високотехнологичен университет, с реновирана и функционална материална база, със съвременно оборудвани аудитории, които отговарят на най-високите изисквания към организацията и технологията на учебния процес.