На 27.04.2018 г. в сградата на ИУ-Варна се проведе награждаване на победителите в Пети национален конкурс за есе, както и на участниците, постигнали високи резултати. Наградите бяха връчени от председателя на журито проф. д-р Стефан Вачков. Темите тази година бяха “Световната задлъжнялост – проблеми и перспективи” – за студенти и “Дигиталното образование – алтернатива на традиционното” – за ученици. Пожелаваме успех на участниците в бъдещите им професионални предизвикателства!

Ето и имената на победителите тази година:

За студенти:

Първо място: Елена Петкова Бадалска – ПУ „Паисий Хилендарски“

Второ място: Момчил Георгиев Асенов – УНСС – София

Трето място: Радомир Костантинов Кръстев – Икономически университет – Варна

За ученици:

Първо място: Ния Николаева Валентинова – Национален учебен комплекс по култура с лицей за изучаване на италиански език и култура – София

Второ място: Яна Тодорова Тодорова – ПГИ „д-р Иван Богоров“ – Варна

Трето място: Зихра Ахмедова Хасанова – СУ „Георги Стойков Раковски“ – Котел

Честито на победителите!

Участниците, постигнали високи резултати са, както следва:

За студенти:

Гергана Пламенова Кепова – ПУ „Паисий Хилендарски“

Красияна Красимирова Ангелова – Икономически университет – Варна

Златко Антонов Русев – ПУ „Паисий Хилендарски“

Елиана Ивайлова Александрова – УНСС – София

Илмаз Илмаз Ружди – Висшето училище по агробизнес и развитие на регионите – Пловдив

Атанас Илков Караджов – УНСС – София

Георги Емилов Христов – УНСС – София

За ученици:

Павел Веселинов Павлов – ПГИ „д-р Иван Богоров“ – Варна

Екипът на клуб “Финанси” изказва благодарности към спонсорите на конкурса – “Капитал“, Karieri.bg , The TaxBack Group, ICN.bg , “Аркотрейд“ и ТО на HTC-Варна.