В

последните години необанките и технологичните компании все повече адаптират бизнес процесите си към технологичните иновации и променените очаквания на своите клиенти.

Пазарът на финансови продукти и услуги трябваше да направи сериозен скок от класическия, консервативен тип банкиране към ново поколение високотехнологични услуги, които да са представени по разбираем и удобен начин за крайните клиенти, да са леснодостъпни в режим 24/7 от всички точки на света, и разбира се да гарантират сигурност и защита на данните.

От своя страна, дигитализацията не би била възможна без новите регулации като PSD2, Регламент 2019/518, по отношение на таксуването, GDPR и др. които да регламентират промените и да гарантират сигурността при използване на банковите услуги.

Като доверен партньор, CSoft участва активно с различни проекти и разработки от общата стратегия за дигитализация на своите клиенти. Акцентът при проектите на компанията е поставен върху това как да осигурят банковите услуги по начин, който да подобрява цялостното клиентско преживяване при гарантирана сигурност.

На срещата представители на компанията ще коментират как се развива сигурността, как тя се прилага при дигиталната трансформация на банковите услуги, какви предизвикателства са срещали по пътя си и как са ги преодолели.

Линк за виртуална стая: https://meet.google.com/tde-rirb-tgv.

Очакваме Ви!