Успешно завърши първото организирано събитие от клуб “Финанси”!

И това е само началото…

На 18.03.2021 г. при голям интерес се проведе първото събитие, организирано от възобновения клуб ,,Финанси” към едноименната катедра. Темата на онлайн-срещата беше “Ковид-кризата и последствията за бизнеса в България” с гост-лектор г-н Николай Василев – бивш вицепремиер на Република България, а понастоящем управляващ партньор на Експат Капитал и изпълнителен директор на Експат Асет Мениджмънт. Той представи своята гледна точка за целесъобразността на икономическата и финансова политика у нас в отговор на предизвикателствата от последната година. В провелата се след лекцията дискусия бяха засегнати и редица въпроси, отнасящи се до инфлацията, външния дълг, данъчно-осигурителната система, ефектите от очакваното присъединяване на страната ни към еврозоната и т.н. Екипът на клуб “Финанси” изказва своята признателност към г-н Василев за изключително интересната и ползотворна среща и благодари на всички преподаватели и студенти, взели активно участие в първото организирано събитие за 2021 г.