Весели празници!

Весели празници от Клуб “Финанси”! Вижте какво се случи през зимен семестър на учебната 2015/2016 година тук.