Национално състезание “Открий в ИУ-Варна…” vol. 3.0

На 10.03.2018 г. се проведе третото издание на Националното състезание “Открий в ИУ-Варна…”. Състезанието, организирано от Клуб “Финанси” към Икономически университет – Варна и Професионална гимназия по икономика “Д-р Иван Богоров” – Варна, предостави възможност на 115 ученици от 11 и 12 клас на средите общообразователни училища и профилираните гимназии в страната за творческа изява, работа в динамични условия и конкуренция.