Бизнес форум през април в ИУ-Варна

На 24.04.2015 г. от 13:30 ч. в зала Аула на ИУ – Варна