Състезание за решаване на бизнес казус

Съвместна инициатива с ПроКредит Банк България.