Новият сайт на Клуб “Финанси”

След множество технически подобрения и освежена визия, Клубът стартира своя обновен сайт на познатия Ви адрес.