Устав на Клуб Финанси

Запознайте се с организационната рамка и правомощия на нашата организация.