През 2016 г. се навършват 80 години от основаването на първата катедра по “Финансова наука” в най-старото висше икономическо училище в България

На 30 декември 1936 г. във Висшето търговско училище в град Варна е създадена катедра “Финансова наука” – първата финансова катедра в най-старото висше икономическо училище в България.

По повод навършването на 80 години от това събитие през м. октомври 2016 г. ще се проведат тържествено събрание и конференция на тема “Финансовата наука – между догмите и реалността”

Кръгла маса “Финансовата наука – между догмите и реалността”
07 октомври:
Тържествено събрание – 10:30 ч., зала 323
Кръгла маса – 13:30 ч., зала 446

Научна конференция “Финансовата наука – между догмите и реалността”
14 октомври:
10:15 ч., зала 446

История на катедра “Финанси”