Маркетингови предизвикателства при изследването на автомобилния бранш

Обучение и дискусия с гост – лектор ас. Владимир Жечев от Катедра “Маркетинг” на ИУ – Варна.