ПРОЕКТ МОИТЕ ФИНАНСИ

Ние от Клуб “Финанси” осъзнаваме нуждата от достъпна информация по ключови въпроси, които всеки от нас понякога си задава. Затова започнахме проекта “Моите финанси”. С него целим да насочим общественото внимание към проблеми от ежедневието и да провокираме всеки да изследва сам тези моменти, които го засягат и интересуват.

Благодарим за съдействието на ръководството на Икономически университет – Варна и на Катедра “Финанси”!

Проектът “Моите финанси” започна с шест теми, които определихме за базови и важни за широк кръг хора. Благодарение на Икономически университет – Варна реализирахме Деня на финансовата грамотност. В следващите няколко подпрозореца можете да намерите текста на брошурите от Деня на финансовата грамотност. Всички текстове са съставени от студенти с подкрепата на преподаватели.

Благодарим за съдействието на ръководството на Икономически университет – Варна и на Катедра “Финанси”! Благодарим и на Profit Point за финансовата подкрепа!

Отказ от отговорност

 “Моите финанси” е проект на Клуб “Финанси” при Катедра “Финанси” на Икономически университет – Варна. Темите са  с информативен характер и целят запознаването с определен проблем. Те:

  • не са всеобхватни, не изчерпват въпроса и не заместват запознаването със специализирана литература, нормативната уредба или други приложими документи;
  • не съдържат професионални или правни съвети. Ако се нуждаете от конкретен съвет, Ви препоръчваме да се обръщате към съответния квалифициран специалист.

Темите не представляват съвет за вземане на инвестиционно решение или препоръка за покупка или продажба на финансови инструменти, инвестиционни или други финансови продукти. Авторите не носят отговорност за претърпени загуби при ползването на материалите в сайта, съответните брошури или тяхното съдържание.